Op zoek naar recherche opdrachten?

recherche opdrachten
De gerechtelijke politie Bredene/De Haan.
Deze dienst wordt aangestuurd door coördinator, hoofdinspecteur Christel Meyers. Alle politieambtenaren moeten beschikken over de kennis en vaardigheden om gerechtelijke taken uit te voeren. Voor gerechtelijke opdrachten in bepaalde domeinen of van een zekere omvang hebben wij een lokale opsporingsdienst LOD: onze dienst recherche.
Lokale Recherche/Jeugd.
De dienst bevindt zich te 1070 Anderlecht, Victor Rauterstraat, 259 A. De onderzoekers van de dienst hebben hoofdzakkelijk twee opdrachten, dit van ambstwege of in ondersteuning van de politiediensten van eerste lijn.: minderjarigen in gevaar beschermen. alle vormen van overtredingen gepleegd door of tegen minderjarigen bestrijden. Deze aangepaste preventieve en repressieve maatregelen vereisen polyvalente poltieambtenaren, met menselijke en sociale kwaliteiten en een grote juridisch kennis. De sociale en delikwente fenomenen waarmee ze geconfronteerd worden, zijn uitgebreid en vragen om grondige onderzoeken. het gaat hier mee meer bepaald om.: ontvluchtingen, verontrustwekkende verdwijningen en ontvoeringen. elke vorm van geweld tegen minderjarigen: slagen, doodslag, kindermoord, inbreuken op de eerbaarheid, verkrachtingen., al de problemen in verband met de school, zoals schoolverzuim of spijbelen, geweld, racket/steaming of drugs. intra-familiale geweld waarvan kinderen getuigen, slachtoffer of dader zijn, alsook de sociaal en familiaal onderzoeken. de misdaden of misdrijven gepleegd door minderjarigen. De dienst Lokale Recherche/Jeugd werkt nauw samen met het Brussels Parket, afdeling Gezin, Magistraten bij de Jeugdrechtbank en met Onderzoekrechters. De dienst werkt daarnaast ook nauw samen met de Lokale Recherche meerderjarigen, alsook met al de operationele diensten van de Politiezone Zuid en van de federale politie.
Recherche lokale politie.
Bel 02 452 50 05. Recherche lokale politie. Recherche lokale politie. De recherche is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Dit kan gaan om inbraken, zedenmisdrijven, drugs, moord of fraude.
Team Lokale Recherche Politie HEKLA.
Home Team Lokale Recherche. Team Lokale Recherche. De lokale recherche is de politionele hulpverlening met betrekking tot alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone.
Lokale recherche politiezone RIHO.
Ze verzamelt de noodzakelijke bewijzen om de daders te identificeren met het oog op hun vervolging door de gerechtelijke overheden. Deze opsporings of gerechtelijke onderzoeken gebeuren onder de leiding van de bevoegde gerechtelijke overheden: de P rocureur des Konings en de Onderzoeksrechters. De lokale recherche krijgt haar opdrachten.:
Lokale Recherche.
Daarenboven werkt de lokale recherche nauw samen met de cel jeugd en gezin en beheren zij de dossiers waarbij de minderjarige centraal staat. Dit omvat zowel de minderjarige als verdachte of slachtoffer in zedendossiers MOF-dossiers als de minderjarige in POS-dossiers. Onze politiezone benadert dit gegeven eerder vanuit een maatschappelijke invalshoek. De visie die wij als politiezone voorop stellen betreft er één van horizontale integratie tussen de verschillende diensten binnen onze lokale politieorganisatie. Evenwel blijft het aanspreekpunt de cel jeugd en gezin. Om op de hoogte te blijven van de desbetreffende wetgevingen, nieuwe opzoekmethoden e.d. volgen de leden regelmatig bijkomende opleidingen en/of studiedagen. Deze afdeling is gehuisvest in de Kloosterstraat 1, en heeft voornamelijk de volgende opdrachten.:
Jobpol Structure et missions de la police fédérale.
Faisant suite aux modifications apportées à la loi organisant un service de police intégré et à l'arrêté' royal du 23 août 2014 relatif à l'organisation' et aux compétences de la police fédérale, toute une série de profondes mutations ont été opérées au niveau de la structure initiale de la police fédérale en date du 1er octobre 2014.
Recherche.
De lokale recherche bestaat uit 8 leden, waaronder één diensthoofd. De lokale recherche behandelt dossiers die kaderen in de basispolitiezorg meer bepaald alle opdrachten van gerechtelijke politie die nodig zijn voor het beheren van gebeurtenissen en fenomenen die zich op ons grondgebied voordoen.

Contacteer ons